Utskrift

Om Pareto

Pareto er linjeforeningen for studenter ved samfunnsøkonomi, finansiell og politisk økonomi ved NTNU, og jobber for å gjøre hverdagen som student litt bedre. Vi har per i dag ca. 150 medlemmer på alle årstrinn blant bachelor– og masterstudentene.

Godt nettverk

Pareto er en aktiv linjeforening som ønsker å skape et godt nettverk og miljø blant studentene på linjen. Vi arrrangerer blant annet fadderuka for alle de nye studentene, men også sosiale happenings som onsdagspils på Dragvollkjelleren, juleball, eksamensfester og studieturer. 

Hvert år arrangerer vi skitur til Åre. I 5 dager står vi på ski og sosialiserer med studenter fra vår egen og andre linjeforeninger. Vi arrangerer også studietur til utlandet, tidligere har turen gått til Riga, København og Berlin. 

Organisasjon

Pareto Linjeforening ble opprettet i 1993. Foreningen er oppkalt etter den italienske økonomen med samme navn, Vilfredo Pareto, hvis navn først og fremst forbindes med økonomisk effektivitet. Styret velges på generalforsamling midt i vårsemesteret. 

Nåværende styre 17/18

Mads Matre Lynås - Leder
Camilla Norder  - Nestleder/økonomiansvarlig
Julie Bratseth Håkonsen - Fadderukeansvarlig
Åsmund Høeg - Turansvarlig
Benjamin Sahba - Arrangementansvarlig
John Christian Abrahamsen - Kommunikasjonsansvarlig